TÜZÜK

inübat_logo             094742c8-93ea-4e72-8421-58f0dbc6d117_400x225

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER

 • Madde 1: Dayanak
 • Madde 2: Topluluğun Tam Adı ve Logosu

         2.1 Topluluğun Tam Adı ve Kısaltması

         2.2 Topluluğun Logosu

 • Madde 3: Tanımlar
 • Madde 4: Topluluğun Amaç ve Faaliyetleri

         4.1 Topluluğun Amacı

         4.2 Topluluğun Faaliyetleri

 • Madde 5: Akademik Danışman
 • Madde 6: Topluluk Üyeliği

         6.1 Üye Olma

         6.2 Üyelik Ölçütleri

         6.3 Üyelik Tipleri

6.3.1 Üye

6.3.2 Genel Kurul Üyesi

         6.4 Üyeliğin Sona Ermesi

6.4.1 Üyelikten İstifa Etme

6.4.2 Üyelikten Çıkarma

BÖLÜM 2: TOPLULUK BİRİMLERİ

 • Madde 7: Genel Kurul

         7.1 Ekim Genel Kurulu

         7.2 Mayıs Genel Kurulu

         7.3 Genel Kurul Kişi Sayısı

         7.4 Genel Kurul Üyeliği

         7.5 Genel Kurul Divanı

         7.6 Usul Dilekçesi

         7.7 Oylamalarda Geçerli Olan Çoğunluk Kavramları

 • Madde 8: Yönetim Kurulu

         8.1 Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Görevleri

8.1.1 Yönetim Kurulu Üyeliği

8.1.2 Yönetim Kurulu Görevleri

         8.2 Yönetim Kurulu Üyeleri

8.2.1 Başkan

8.2.2 Başkan Yardımcıları

8.2.2.1 Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

8.2.2.2 İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

8.2.3 Genel Sekreter

8.2.4 Mali Koordinatör

8.2.5 Bilimsel Araştırmalar ve Çalışmalar Birimi Sorumlusu

8.2.6 Çalıştaylar Birimi Sorumlusu

8.2.7 Kurslar ve Stajlar Sorumlusu

8.2.8 Sosyal Birim Sorumlusu

8.2.9 Editör

8.2.10 Bülten-Yayın Birimi Sorumlusu

8.2.11 Medya-İletişim Birimi Sorumlusu

         8.3 Yönetim Kurulu Görev Süresi

 • Madde 9: Denetim Kurulu

BÖLÜM 3: ALT BİRİMLER

Madde 10: Bilimsel Araştırmalar ve Çalışmalar Birimi

         10.1 Konferanslar

         10.2 Makale Saatleri

 • Madde 11: Medya İletişim Birimi

         11.1 Sosyal Medya Hesapları

         11.2 İnternet Sitesi

 • Madde 12: Dergi

 BÖLÜM 4: SEÇİMLER VE GÖREVDEN ALMA

 • Madde 13: Seçimler ve Adaylıklar
 • Madde 14: Görevden Alma

 BÖLÜM 5: MALİ İŞLER VE KAYITLAR

 • Madde 15: Mali İşler
 • Madde 16: Oluşturulması Zorunlu Dosyalar

         16.1 Karar Dosyası

         16.2 Demirbaş Eşya Dosyası

         16.3 Kayıtlı Üye Dosyası

 BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER

Madde 1: Dayanak

İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (İNÜBAT); ‘T.C. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Yönergesi’ ne uygun olarak kurulmuştur.

İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (İNÜBAT) Tüzüğü; ‘T.C.İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Yönergesi’ ne uygun olarak hazırlanmıştır.

İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (İNÜBAT); T.C. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na karşı sorumludur ve faaliyetlerini T.C İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak yürütür.

Madde 2: Topluluğun Tanımı-Tam Adı ve Logosu

2.1 Topluluğun Tam Adı ve Kısaltması

Topluluğun tam adı ‘İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu’ dur.

Topluluğun adının kısaltması ‘İNÜBAT’ şeklindedir.

2.2 Topluluğun Logosu

 rsz_1

Madde 3: Tanımlar

Bu tüzük içerisinde geçen;

Üniversite: İnönü Üniversitesi’ni

Rektörlük: İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’nü

Daire Başkanlığı: T.C. İnönü Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nı

Topluluk: İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (İNÜBAT)’nu

Yönetim Kurulu: T.C. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Yönergesi’ne uygun olarak seçilmiş ‘Yönetim Kurulu’ nu

Akademik Danışman: İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (İNÜBAT)’ nun sene içerisindeki faaliyetlerine rehberlik eden öğretim üyesini

Tüzük: T.C. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Yönergesi’ne uygun olarak hazırlanmış olan, topluluğun çalışma esaslarını gösteren İNÜBAT Tüzüğü’nü

ULUBAT: Ulusal Bilimsel Araştırma Toplulukları’nı temsil eder.

Madde 4: Topluluğun Amaç ve Faaliyetleri

4.1 Topluluğun Amacı

İNÜBAT;

          Üyelerinin öğrencilik yıllarında bilimsel araştırma ve etiği hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak,

          Üyelerine öğretim üyeleri rehberliğinde çalışarak bilimsel araştırma, anket, poster çalışmaları yapabilme becerisi kazandırmak ve bu alanlarda üyelerini teşvik etmek,

          Üyelerinin mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları bilimsel bakış açısına sahip olmalarına, bilimsel çalışma yapabilmelerini sağlayacak beceri ve tutum edinmelerine katkıda bulunmak,

          Üyelerinin akademisyen-öğrenci ilişkilerini güçlendirmek,

          Toplumun yararına katkıda bulunmak ve toplumsal konularda üyelerine bilinç kazandırmak,

          Var olan başka topluluklarla iletişim kurabilmek ve bu doğrultuda hem üyeler arası hem topluluklar arası ekip çalışması yapabilmesine katkıda bulunmak,

          Yaptığı bilimsel ve sosyal çalışmalarla İnönü Üniversitesi’ni ulusal ve uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil etmek bu noktada İnönü Üniversitesi’nin tanınmasına katkıda bulunmak,

 

amacı ile kurulmuştur.

 

4.2 Topluluğun Faaliyetleri

          Üyelerine bilimsel bir vizyon kazandırmak, pratik faaliyetlerle mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak adına çalıştay, kurs, kongre vb faaliyetler düzenler.

          Topluluk üyeleri öğretim üyeleri danışmanlığında araştırma ve çalışma projelerinde yer alırlar.

          Mesleki gelişimimize katkıda bulunmak amacıyla ilgili kişi ve kurumlarla ilişki kurar ve belirli konularda konferans, seminer, söyleşi vb faaliyetler düzenler.

          Bilimsel içerikleri dergi, bülten vb yayınlar hazırlar.

*Bu amaç ve faaliyetler dışında tanıtım ve sosyal etkinliklerde bulunur.

 

Madde 5: Akademik Danışman

T.C. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Yönergesi madde 20-21’de belirtilmiş olduğu üzere; her topluluğun bir akademik danışmanının olması zorunludur. Akademik danışmanın görevlendirilmesi Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulunun onayı ile olur. Akademik danışmanlar sorumlusu oldukları toplulukların düzenlediği her etkinlikte bulunmak zorundadırlar. Akademik danışmanlar görevlerinden dolayı Daire Başkanlığına ve Yürütme Kuruluna karşı sorumludurlar.

 Madde 6: Topluluk Üyeliği

6.1 Üye Olma

İNÜBAT’a üye olmak isteyen kişiler, İNÜBAT tarafından duyurulan üyelik formunu doldurarak üyeliğe başvururlar. Akademik danışman ve topluluk yönetim kurulu onayı ile üye olunur.

Üyeler her sene İNÜBAT tarafından duyurulan ‘Üyelik Formu’ nu doldurmakla yükümlüdürler.

6.2 Üyelik Ölçütleri

Başvuranın İNÜBAT üyesi olabilmesi için;

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi olması,

Disiplin cezası almamış olması,

‘İNÜBAT Tüzüğü’nü kabul etmiş olması gerekir.

6.3 Üyelik Tipleri

         6.3.1 Üye

Dönem başında topluluk tarafından yayınlanmış olan formun doldurulması ile üyelik için başvurulur. Akademik danışmanın ve topluluk yönetim kurulu onayı alan kişiler ‘üye’ sıfatı kazanırlar. Üyeler topluluk çalışmalarına ve eğitimlerine katılabilirler. Dönem başında yapılacak Ekim Genel Kurulu’nda oy kullanma hakkına sahiptirler.

 

         6.3.2 Genel Kurul Üyesi

Yapılacak olan toplantı ve etkinliklerin en az üç tanesinde yer alan üyeler, akademik danışman ve topluluk yönetim kurulu onayı ile ‘genel kurul üyesi’ sıfatı kazanırlar. Genel kurul üyeleri, sene sonunda yapılacak olan Mayıs Genel Kurulu’na katılma, genel kurulda oy kullanarak topluluk birimlerini seçme ve topluluk birimlerine seçilme hakkına sahiptirler.

 

6.4 Üyeliğin Sona Ermesi

         6.4.1 Üyelikten İstifa Etme

Her üyenin istifa hakkı saklıdır. Topluluk birimlerinde veya denetim kurulunda görev almakta olan bir üye, ilgili görevden istifa etmesi durumunda istifasını topluluk yönetim kuruluna sunar. Topluluk akademik danışmanı ve topluluk yönetim kurulu onayı ile üyenin istifası kabul edildiği takdirde istifa eden üyenin yerine yedek üye atanır.

         6.4.2 Üyelikten Çıkarma

Genel kurul üyelerinden en az beş (5) inin denetim kuruluna yazılı olarak başvurması ve yönetim kurulunun bu başvuruyu değerlendirmesi ile gerçekleşir. ‘Üyelikten Çıkarma’ için yönetim kurulunda ‘Oy Birliği’ şartı aranmaktadır.

 Denetim kurulu başvurusu ile alınacak yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarma:

 1. T.C. Anayasası’nın sözüne ve özüne aykırı davranmak,
 2. Topluluğun amaç, faaliyet ve tüzüğüne aykırı hareket etmek,
 3. Topluluğun hesap evrak ve kayıtlarında yolsuzluk yapmak,
 4. Topluluğun sağladığı imkan ve yetkileri kişisel çıkarları için kullanmak,
 5. Topluluğu ve topluluğun amaç ve faaliyetlerini karalayıcı, engelleyici davranışlarda bulunmak,
 6. Genel kurul kararlarına ve genel kurulun verdiği görevlere riayet etmemek,
 7. Altı (6) ay boyunca topluluğun herhangi bir etkinliğinde görev almamak,

Sebepleri ile gerçekleşir.

 BÖLÜM 2: TOPLULUK BİRİMLERİ

Madde 7: Genel Kurul

İNÜBAT’ın en yetkili karar organıdır. Genel kurul programı ve gündemi; topluluk genel sekreteri tarafından hazırlanır, akademik danışman ve yönetim kurulu onayından geçtikten sonra genel kurul tarihinden en az yedi (7) gün önce duyurulur. İNÜBAT Genel Kurulları Ekim ve Mayıs aylarında olmak üzere senede iki (2) defa gerçekleşir.

7.1 Ekim Genel Kurulu

          ‘Ekim Genel Kurulu’na topluluk üyeleri katılabilir ve oy kullanma hakkına sahiptirler.

          Topluluk birimleri yaptıkları çalışma raporlarını ve planlarını sunarlar.

          Topluluğun etkinlik takvimi topluluk üyelerine sunulur.

7.2 Mayıs Genel Kurulu

          ‘Mayıs Genel Kurulu’na tüm üyeler katılabilir ancak sadece  ‘Genel Kurul Üyeleri’ oy kullanma hakkına sahiptirler. Mayıs genel kurulunda; topluluk birimleri ve denetim kurulu ‘kapalı oy’ ile seçilir.

          Tüzük değişikliği önerileri oylanır. Tüzük değişikliği önerileri ve adaylıklar genel kuruldan en az üç (3) gün önce genel sekreter tarafından topluluk yönetim kurulu üyelerine mail yolu ile ulaştırılmalıdır. Genel kurul sonunda yapılacak olan tüzük değişiklikleri ile tüzüğün güncel halini yazmak ve divan raporunu iki (2) hafta içerisinde yönetim kurulu ile paylaşmak divan kurulunun görevidir.

          Mayıs genel kurulunda salt çoğunluk aranır, çoğunluk sağlanamazsa genel kurul bir sonraki hafta aynı saate ertelenir. Ertelenen genel kurul için yeter çoğunluk aranmaz.

7.3 Genel Kurul Kişi Sayısı

Genel Kurul; T.C. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Yönergesi’nde belirtilmiş olduğu üzere en az yirmi yedi (27) kişiden oluşur.

7.4 Genel Kurul Üyeliği

T.C. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Yönergesi’nde belirtilmiş olduğu üzere genel kurul üyesi olabilmek için;

          İnönü Üniversitesi öğrencisi olmak, başvurusunun topluluk akademik danışmanı ve topluluk yönetim kurulu tarafından onaylanmış olması gerekir.

          Üyeliğe kabul ‘Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu’nun onayı ile tamamlanır.

Yapılacak olan toplantı ve etkinliklerin üç tanesinde yer alan üyeler, akademik danışman ve topluluk yönetim kurulu onayı ile ‘genel kurul üyesi’ sıfatı kazanırlar. Genel kurul üyeleri, sene sonunda yapılacak olan genel kurula katılma, genel kurulda oy kullanarak topluluk birimlerini seçme ve topluluk birimlerine seçilme hakkına sahiptirler.

 

7.5 Genel Kurul Divanı

Genel kurul açılış oturumunda ‘Genel Kurul Divanı’; ‘Genel Kurul Üyeleri’ arasından topluluk genel sekreterinin moderatörlüğünde oylama ile seçilir.

‘Genel Kurul Divanı’; ‘Divan Başkanı’,’Divan Sekreteri’ ve iki (2) ’Sayım Görevlisi’nden oluşur.

7.6 Usul Dilekçesi

‘Genel Kurul Üyeleri’ genel kurul sırasında usul dilekçesi verebilirler.

Usul dilekçesinin içeriği;

 1. Gündem değişiklikleri
 2. Toplantının ertelenmesi
 3. Oturumun oylamaya geçmesi
 4. Oturumun bir sonraki gündem maddesine geçmesi
 5. Seçim adaylarının oylama öncesi tartışmalar sürecinde salon dışında bulunması
 6. Bir tüzük maddesinin genel kurul toplantısı sonuna kadar veya genel kurul tarafından yeniden yürürlüğe konulana kadar askıya alınması
 7. Askıya alınmış bir tüzük maddesinin yeniden yürürlüğe konması
 8. Tartışmanın bir kısmının kayıtlardan çıkarılması
 9. Genel kurul divanına güvensizlik halinde genel kurul divanının görevden alınmasının oylanması

olabilir.

7.7 Oylamalarda Geçerli Olan Çoğunluk Kavramları

         Salt Çoğunluk: Kabul oylarının sayısının ret oylarından fazla olmasıdır. Çekimser oylar sayılmaz.

         Mutlak Çoğunluk: Tüm oyların %50’ den fazlasının kabul oyu olmasıdır. Çekimser oylar sayılır.

         Nispi Çoğunluk: Bir oylamada yarışan kişi, liste veya görüşlerden birinin, diğerlerinin ayrı ayrı elde ettiklerinden daha çok oy alması yoluyla sağlanan çoğunluk

         Üçte ikilik Çoğunluk: Kabul oylarının ret oylarının en az iki katı olmasıdır. Çekimser oylar sayılmaz.

 

          Usul dilekçelerinin kabulünde salt çoğunluk aranır.

          Tüzük değişikliği önergelerinin kabulünde mutlak çoğunluk aranır.

          Yönetim, yürütme ve denetim kurulu seçimlerinde üçte ikilik çoğunluk aranır.

          Aksi belirtilmeyen durumlarda salt çoğunluk aranır.

 

 Madde 8: Yönetim Kurulu

8.1.1 Yönetim Kurulu Üyeliği

T.C. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Yönergesi’nde belirtilmiş olduğu üzere; yönetim kurulu üyeleri seçilirken her üye için ayrı oylama yapılır. Yönetim kurulu üyeliğine seçilebilmek için her bir üyenin toplam üye sayısının %75’inin oyunu alması gerekir. Yönetim kuruluna seçilenler en geç yedi (7) gün içinde toplanarak kendi aralarında görev dağılımını yapar ve yönetim kurulunu oluştururlar. Yapılan seçim ve toplantılar akademik danışman nezaretinde yapılır ve sonuçlar tutanakla en geç yedi (7) gün içerisinde Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu’na iletilir.

8.1.2 Yönetim Kurulu Görevleri

Yönetim kurulu topluluğu temsil eden en üst kuruldur. T.C. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı (SKSDB)’na karşı sorumludur. Genel kurul zamanını ve yerini belirler. Her iki haftada bir topluluk birimlerinin çalışmalarını ele almak ve yönetimsel planları konuşmak için yönetim kurulu toplantısı düzenlenir ve topluluk genel sekreteri tarafından kayıt altına alınır. Yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda da yapılabilir. Yönetim kurulu toplantısının başlaması için yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğu gerekmektedir.

8.2 Yönetim Kurulu Üyeleri

8.2.1 Başkan

Yönetim kurulu başkanı aynı zamanda topluluk başkanıdır. Topluluğu her türlü dış organ ve paydaya karşı temsil eder. Sene içerisindeki faaliyetlerin plan, program ve yürütülmesinden sorumludur. Topluluğun sene içerisindeki düzenini sağlar, aksaklıklara müdahale eder. Gerek gördüğünde yönetim kurulu toplantısı için yönetim kurulunu toplayabilir. Ayrıca kongreye başkanlık yapar ya da yapacak kişiyi tayin eder.

8.2.2 Başkan Yardımcıları

Topluluğun ikincil yetkilileridir. Topluluk faaliyetlerinin yürütülmesinde başkana yardımcı olur ve başkanın olmadığı durumlarda yerine vekalet ederler. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı (SKSDB) ve dekanlık dilekçelerinde imza yetkileri yoktur.

8.2.2.1 Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Topluluğun dış organ ve paydalarda temsil edilmesinde rolü vardır. SKSDB ve dekanlığın başkandan sonraki ikincil muhatabıdır. Etkinlikler süresince iletişim kurulacak kurum ve kuruluşlarla iletişim kurar, toplulukla olan koordinasyonu sağlar.

8.2.2.2 İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Topluluğun iç ilişkilerinin koordinasyonundan sorumludur. Topluluğun etkinlik raporlarını dosyalar ve genel kurulda sunar. Genel sekreter ile birlikte üye kayıtlarının tutar ve takibini yaparlar.

 

 

8.2.3 Genel Sekreter

Diğer fakültelerdeki bilimsel araştırma toplulukları ile gerekli olan iletişimi sağlar. İç ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı ile birlikte üye kayıtlarını tutar ve takibini yaparlar. Toplantı tutanaklarını hazırlar ve tutanağı yönetim kurulu üyelerine mail yoluyla ulaştırır. Genel kurul gündemini, adaylıları vs duyurmakla yükümlüdür. Genel kurul duyurularına tüzüğün en güncel hali, genel kurul üyelerinin listesi ve gündem önerisi eklenmelidir. Tüzükteki yazım yanlışlarını ve rakamlama hatalarını düzeltebilir. SKSDB ve dekanlık dilekçelerinde imza yetkisi vardır.

 

8.2.4 Mali Koordinatör

Topluluğun mali işlerinden sorumludur. Topluluk bütçesini oluşturur, harcamaların kaydını tutar ve başkan ile birlikte bütçe yönetimini sağlarlar. Alınan desteklerin ve mali kaynakların doğru yönetilmesinden sorumludur, yıl boyunca bu konudaki kararların bütçe durumuna göre istikrarlı alınmasını sağlamalıdır. Dış katkılımlar için SKSDB ’ye iletilecek bilgi ve belgeleri yönetim kuruluna rapor olarak iletmelidir. Topluluğun gelir-gider kayıtlarını tutmaktan ve demirbaş eşya defterinden sorumludur. En fazla dört (4) toplantıda bir yönetim kuruluna mali rapor sunar. Yeni maddi kaynakların oluşturulması için diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte çalışır. Ekim ve Mayıs genel kurullarında üyelere ve genel kurul üyelerine topluluğun mali durumu hakkında bilgilendirme yapar.

 

8.2.5 Bilimsel Araştırmalar ve Çalışmalar Birimi Sorumlusu

Topluluğun öncelikli amacı olan bilimsel araştırma ve çalışmaların sürdürülmesinden sorumludur. Topluluk üyelerini bilimsel araştırmalar konusunda bilinçlendirecek, bilimsel araştırmaya teşvik edecek bu konuda topluluk üyeleri için yol gösterici ve topluluk üyelerini destekleyici etkinlikler ve toplantılar düzenler. Sene içerisinde yapılan bilimsel araştırma ve çalışmaların raporlarını hazırlar ve topluluk yönetim kuruluna mail yoluyla iletir. Ekim ayında yapılan genel kurulda sene içerisinde alanı ile ilgili faaliyetlerin işleyişi hakkında açıklamalar yapar ve planlarını belirtir aynı şekilde Mayıs ayında yapılan genel kurulda faaliyet raporlarını sunar.

 

8.2.6 Çalıştaylar Birimi Sorumlusu

Sene içerisinde yapılacak olan faaliyetlerde bilimsel araştırmalar ve çalışmalar sorumlusu ile koordineli olarak çalışır. Yapılması planlanan faaliyetlerin uygulama açısından geliştirilebilirliği üzerine çalışır. Yapılabilecek olan uygulamalı eğitimlerin düzenlenmesinde rol oynar.

 

8.2.7 Kurslar ve Stajlar Sorumlusu

İNÜBAT üyelerinin kendilerini geliştirebilecekleri alan içi kurslar düzenlemekle görevlidir. Bu çalışmalar üzerine öğrenci ve akademisyenleri teşvik eder. ULUBAT üyesi olan diğer bilimsel araştırma toplulukları ile koordineli halde çalışarak ULUBAT Yaz Stajlarını koordine etmekle görevlidir. 

 

8.2.8 Sosyal Birim Sorumlusu

Sene içerisinde yapılacak olan faaliyetlerin sosyal açıdan da geliştirilmesi üzerine çalışır. Oluşturulan ‘sosyal birim’ etkinlik hazırlık süresinde, etkinliğin gerçekleştirilmesi süresinde ve sonrasında yapılabilecek olan; etkinliği geliştirecek, daha gösterişli hale getirecek sosyal çalışmalar yapar. 

             

8.2.9 Editör

İNÜBAT’ın resmi yayın organı Kadüse (bkz. madde 12)’nin birincil sorumlusudur. Dergi ekibinin oluşturulmasını, dergi çalışmalarının kontrollü bir şekilde ilerlemesini sağlar. Dergi için oluşturulacak mali bütçenin sağlanmasında mali koordinatör ile birlikte çalışır. Dergi için yapılacak toplantıları organize eder.

 

8.2.10 Bülten-Yayın Birimi Sorumlusu

İNÜBAT Bülten, İNÜBAT’ın amaç ve faaliyetlerinden hareketle güncel tıbbi bilgileri aktarmak, tıbbi ve bilimsel tartışmaya imkan sağlamak, öğrencilerin bilimsel düşünce çalışmalarını paylaşacakları ortam yaratmak ve akademisyenlerden öğrencilere kalıcı bilgi aktarımını sağlamak amacıyla oluşturulmuş ve online olarak yayınlanan İNÜBAT’ın güncel, kitlesel iletişim platformudur.

 

8.2.11 Medya-İletişim Birimi Sorumlusu

Oluşturacağı ekip ile İNÜBAT’ın sosyal medya hesaplarını (facebook, instagram, twitter, youtube) kontrol eder. Paylaşımların düzenli olarak yapılmasından sorumludur. İNÜBAT’ın sosyal medyada en iyi şekilde temsil edilmesini sağlar. Mail hesabını kontrol eder. Hazırlanmış olan belge ve tutanakların yönetim kurulu ile paylaşılmasından sorumludur.

8.3 Yönetim Kurulu Görev Süresi

T.C. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Yönergesi’nde belirtilmiş olduğu üzere; Yönetim Kurulu görev süresi bir (1) yıldır.

Madde 9: Denetim Kurulu

Denetim Kurulu, genel kurulda gizli oyla seçilen üç (3) asil, iki (2) yedek üyeden oluşur.

Topluluğun faaliyet raporlarını, bütçe ve hesap işlemlerini, belge ve tutanaklarını, oluşturulması zorunlu olan dosyalarını sene sonunda inceleyerek sonuç ve önerilerini yönetim kuruluna, genel kurula ve istek dahilinde SKSDB’ye rapor olarak sunar.

Denetim kurulu yönetim kurulunu ve genel kurul kararlarını; hesap, evrak ve belgeleri, alınan kararların yürütülmesini şeklen ve esasen T.C. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Yönergesi’ne ve İNÜBAT Tüzüğü’ne uygunluk konusunda denetler. Denetim kurulu alacağı kararlarla, T.C. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Yönergesi’ne ve İNÜBAT Tüzüğü’ne aykırı bulduğu eylemleri durdurabilir, önceki durumun iadesini isteyebilir, sorumlu bulduğu kişinin topluluktaki görevinden alınması veya topluluktan çıkarılması için genel kurula öneri sunabilir.

Denetim kurulu sorumluluk alanına giren konuları kendiliğinden görüşür ve denetler. Her üyenin denetim kuruluna şikayet hakkı vardır. Denetim kuruluna şikayetler dilekçe yoluyla yapılır.

 BÖLÜM 3: ALT BİRİMLER

Madde 10: Bilimsel Araştırmalar ve Çalışmalar Birimi

10.1 Konferanslar

Alanında uzmanlaşmış öğretim üyeleri tarafından, bilimsel veya güncel bir konu üzerine bilgilendirme ve bilinçlendirme amacıyla düzenlenen açıklayıcı, öğretici konuşmalardır. 

10.2 Makale Saatleri

İNÜBAT üyelerinin gerek yetkin öğretim üyeleri ile birlikte gerek kendi aralarında literatürde etki bırakmış yayınları ve güncel yayınları takip ederek makale okuma, yorumlama ve sunma yetilerini kazanabilecekleri etkinlikler bütünüdür.

Madde 11: Medya İletişim Birimi

11.1 Sosyal Medya Hesapları

İNÜBAT’ın çalışmalarının güncel ve doğru olarak aktarılması amacıyla oluşturulan facebook, twitter, instagram, youtube hesaplarını kapsar. Hesap yöneticileri, topluluk çalışmalarını doğru ve güncel olarak aktarmaktan sorumludurlar.

 

11.2 İnternet Sitesi

İNÜBAT’ın resmi internet sitesini temsil eder. Topluluk çalışmalarının takip edilebileceği, toplulukla ilgili bilgilerin birincil kaynağıdır. Site sorumlusu, siteyi güncel tutmak ve topluluk bilgilerini doğru olarak aktarmaktan sorumludurlar.

Madde 12: Dergi

İNÜBAT’ın resmi yayın organıdır. Belirli konularda olmak üzere senede iki (2) defa yayınlanır. Bilim-kültür-sanat-edebiyat içeriklidir. Tıp fakültesi öğrencileri için serbest bir platform oluşturmayı hedefler.

BÖLÜM 4: SEÇİMLER VE GÖREVDEN ALMA

Madde 13: Seçimler ve Adaylıklar

          Topluluk seçimleri Mayıs Genel Kurulunda; ‘Yönetim Kurulu Üyeliği’ ve ‘Denetim Kurulu Üyeliği’ olmak üzere iki alanda yapılır.

          Seçimlerde sadece ‘Genel Kurul Üyeleri’ aday olabilirler.

          Seçimlerde sadece ‘Genel Kurul Üyeleri’ oy kullanabilirler.

          *Yönetim Kurulu Üyeliği madde 8.1.1 ‘de ayrıntılı olarak işlenmiştir.

          Adaylar; İNÜBAT tarafından Mayıs Genel Kurulu’ndan on beş (15) gün önce yayınlanmış olan ‘Adaylık Formu’ nu doldurmuş olmalıdırlar. Mayıs Genel Kurulu’ndan yedi (7) gün önce adaylar ve aday oldukları alanlar İNÜBAT tarafından yayınlanır.

          Mayıs Genel Kurulu sonucunda yönetim kurulu ve denetim kurulu oluşturulur.

          Seçilen adayların istifa hakları saklıdır.

          Yönetim kurulu adaylığı için bir dönem ‘İNÜBAT Genel Kurul Üyesi’ olma şartı aranmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı olabilmek için kişinin bir sene ‘Genel Kurul Üyeliği’, bir sene ‘Yönetim Kurulu Üyeliği’ yapmış olması şartı aranmaktadır.  

          Denetim Kurulu adaylığı için bir dönem İNÜBAT Genel Kurul Üyesi olma ve bir önceki dönem yapılmış olan Mayıs Genel Kurulu’na katılmış ve oy kullanmış olma şartı aranmaktadır.

 

 

Madde 14: Görevden Alma

Görev ihlalleri hakkındaki esaslar şu şekildedir; toplulukta, herhangi bir yönetim kurulu üyesi, üyelik için gereken kıstasları yerine getirmediğinde yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden düşer ve görevinden alınması denetim kurulu tarafından genel kurula öneri olarak verilir. Bir yönetim kurulu üyesinin görevlerini yerine getirmemesi, topluluk içerisinde ve dışarısında temsil ettiği İNÜBAT’ın yapısına ve görünüşüne zarar veren davranış ve söylemlerde bulunması durumunda genel kurul üyelerinden beş (5) kişinin denetim kuruluna başvurması ile bu üyenin görevinden alınması denetim kurulunca genel kurul gündemine alınabilir. Bir görevden alma başvurusu yapıldıktan sonra denetim kurulu başvuruyu değerlendirir ve ilgili üyeyi başvuru hakkında bilgilendirir.

Bir denetim kurulu üyesinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde; genel kurul üyelerinden beş (5) kişi yönetim kuruluna ilgili denetim kurulu üyesinin görevden alınması için başvurabilir. Yönetim Kurulunun soruşturması ve karar oturumuna, hakkında şikayet bulunan denetim kurulu üyesi hariç diğer denetim kurulu üyeleri katılmalıdır. Yapılan oturum sonucunda yönetim kurulu ve denetim kurulu oy birliği ile ilgili üyeyi görevden alabilir.

 BÖLÜM 5: MALİ İŞLER VE KAYITLAR

Madde 15: Mali İşler

Topluluk çalışmaları ile ilgili giderler; faaliyetlerden elde edilen gelirlerden, topluluğa yapılacak olan bağışlardan, sponsor firmalardan, dekanlık ve SKSDB bütçesinde yer alan ilgili ödeneklerden imkanlar ölçüsünde karşılanır.

Topluluk; etkinliklerine mali kaynak sağlayabilmek amacıyla çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sponsorluk desteği alabilir. Sponsorluk hizmeti almadan önce yapılacak işbirliğinin ve sağlanacak desteğin içeriği hakkında SKSDB’den onay almalıdır.

 

 

 

Madde 16: Oluşturulması Zorunlu Dosyalar

T.C. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Yönergesi’nde belirtilmiş olduğu üzere her toplulukta bulundurulması ve gerektiğinde Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu’na gösterilmesi zorunlu belgeler belirtilmiştir.

 

16.1 Karar Dosyası

Topluluğun bir eğitim-öğretim dönemi süresince yaptığı toplantıların, gerçekleştirdiği çalışmalarının tutanaklarını içerir. Tutanakların oluşturulmasında birincil sorumlu topluluk genel sekreteridir. Tutanakların takibini ve ilgili birimlere sunumunu topluluk başkanı yapar.

 

16.2 Demirbaş Eşya Dosyası

Topluluğun sahip olduğu materyallerin yazılı olarak belirtilmesidir. Oluşturulmasından topluluk mali koordinatörü sorumludur. Mali koordinatör Demirbaş Eşya Dosyasını güncel tutmak ve değişiklikleri yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür.

 

16.3 Kayıtlı Üye Dosyası

Sene başında İNÜBAT tarafından yayınlanacak olan üye kayıt formlarını, dönem süresince genel kurul üyeliğine yükseltilen üyeleri, genel kurul üyeliğinden düşürülen üye raporlarını içerir. Oluşturulmasından iç işlerinden sorumlu başkan yarımcısı ve topluluk genel sekreteri sorumludur. Kayıtlı Üye Dosyasının güncel tutulması ve her dört (4) yönetim kurulu toplantısında yönetim kuruluna sunulması gerekmektedir.

 

 

 

 

Topluluk Danışmanı

Prof. Dr. Sedat YILDIZ