HAKKIMIZDA

inübat_logo

İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (İNÜBAT); ‘T.C. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Yönergesi’ ne uygun olarak kurulmuştur. İNÜBAT; T.C. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na karşı sorumludur ve faaliyetlerini T.C İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak yürütür.

İNÜBAT;

Üyelerinin öğrencilik yıllarında bilimsel araştırma ve etiği hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, üyelerine öğretim üyeleri rehberliğinde çalışarak bilimsel araştırma, anket, poster çalışmaları yapabilme becerisi kazandırmak ve bu alanlarda üyelerini teşvik etmek, üyelerinin mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları bilimsel bakış açısına sahip olmalarına, bilimsel çalışma yapabilmelerini sağlayacak beceri ve tutum edinmelerine katkıda bulunmak, üyelerinin akademisyen-öğrenci ilişkilerini güçlendirmek, toplumun yararına katkıda bulunmak ve toplumsal konularda üyelerine bilinç kazandırmak, var olan başka topluluklarla iletişim kurabilmek ve bu doğrultuda hem üyeler arası hem topluluklar arası ekip çalışması yapabilmesine katkıda bulunmak ve yaptığı bilimsel ve sosyal çalışmalarla İnönü Üniversitesi’ni ulusal ve uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil etmek bu noktada İnönü Üniversitesi’nin tanınmasına katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Bu amaçlar doğrultusunda;

Üyelerine bilimsel bir vizyon kazandırmak, pratik faaliyetlerle mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak adına çalıştay, kurs, kongre vb faaliyetler düzenler. Topluluk üyeleri öğretim üyeleri danışmanlığında araştırma ve çalışma projelerinde yer alırlar. Mesleki gelişimimize katkıda bulunmak amacıyla ilgili kişi ve kurumlarla ilişki kurar ve belirli konularda konferans, seminer, söyleşi vb faaliyetler düzenler. Bilimsel içerikleri dergi, bülten vb yayınlar hazırlar.